Windproject Maatheide kleurt Lommel nog groener: investering in duurzame energie voor 14.000 gezinnen bespaart meer dan 36.000 ton CO2

Windproject Maatheide kleurt Lommel nog groener: investering in duurzame energie voor 14.000 gezinnen bespaart meer dan 36.000 ton CO2

Woensdag 12 oktober 2016 — Vandaag stellen EDF Luminus, SCR Sibelco NV en de Stad Lommel een gezamenlijk project voor aan de omwonenden voor de bouw van 7 windturbines in Lommel-Maatheide. Dit duurzaam project zal goed zijn voor ruim 49 GWh hernieuwbare energie per jaar, ofwel voorzien in de elektriciteitsvoorziening voor 14.000 gezinnen, terwijl jaarlijks ruim 36.000 ton CO2-uitstoot vermeden wordt.

Buurtbewoners worden geïnformeerd

De buurtbewoners zijn uitgenodigd op een infomarkt op 12 oktober 2016. De infomarkt toont de verschillende fasen van een bouwproject en de technische uitdagingen die ermee gepaard gaan. Daarnaast worden de gebruikelijke procedures voor vergunningen en de belangrijkste besluiten van het milieueffectenrapport (MER) toegelicht. Het MER werd door een onafhankelijk studiebureau samengesteld en de resultaten zijn openbaar ter beschikking gesteld.

Unieke kans voor Lommel

De terreinen voor de nieuwe turbines liggen op het grondgebied Lommel, te Maatheide. Ze liggen in de zoekzones voor windenergie die vanuit Vlaanderen en de Provincie Limburg worden aangegeven en te midden van bedrijvigheid, kanaal en spoorwegen. Het project is te situeren tussen de Lommelse Sahara en de grens met Mol.

De projectgronden zijn momenteel ingetekend als ontginningsgebied en industriegebied. De turbines bevinden zich op de gronden van Sibelco en van de Stad Lommel. Sibelco gelooft in duurzame energie en wil, net als op haar terreinen in Dessel/Mol, enkele kilometers verder, een mooi windturbineproject ontwikkelen met EDF Luminus. Ook Stad Lommel stapt mee in dit project en zet zo een grote stap in haar ambitie om tegen 2020 een CO2-reductie van 20% te realiseren. Samen met de bestaande windturbines en zonneparken zal dit project van Lommel een voorbeeldstad maken inzake investeringen in duurzame energie.

Uitgekiend project met maximale energieopbrengst

Anno 2016 heeft EDF Luminus het project Maatheide in samenspraak met alle betrokkenen herschreven tot een voorbeeldproject in de regio. Initieel werd voor Maatheide een installatie van 16 windturbines voorzien. Om de woon- en bedrijfsomgeving, alsook de natuur te respecteren kozen de partners binnen het voorliggend project voor een andere aanpak. Men voorziet in de huidige aanvraag van het windproject Maatheide 7 windturbines, die door hun opstelling en werking een maximale energieopbrengst garanderen, zonder structurele impact op de omgeving. De opbrengst zal goed zijn voor 49 GWh/jaar, ofwel het verbruik van ruim 14.000 gezinnen. Dit project bespaart hiermee ruim 36.000 ton CO2-uitstoot, 91 ton NOx en 31 ton fijn stof per jaar.

Duidelijke cijfers, waarmee dit project zal bijdragen aan een extra duurzame toekomst voor Lommel en Limburg.

Meer info op www.maatheide.be.