Vierde opstarttest van de winter voor de strategische reserve: missie volbracht voor de centrale van Seraing

Vierde opstarttest van de winter voor de strategische reserve: missie volbracht voor de centrale van Seraing

Dinsdag 27 maart 2018 — Transportnetbeheerder Elia heeft vandaag aan EDF Luminus gevraagd om de opstart van de stoom- en gascentrale van Seraing te testen. De resultaten van deze test zijn ook deze keer positief. Het is opnieuw een bevestiging van de sleutelrol die deze productie-eenheid speelt in de bevoorradingszekerheid van ons land.                     

Vanmorgen gaf transportnetbeheerder Elia de opdracht aan EDF Luminus om als onderdeel van een test de stoom- en gascentrale van Seraing op te starten. De technische teams van de centrale begonnen onmiddellijk met de startprocedure, namelijk vanaf 10u30 deze ochtend. Om 17u00 werd 264 MW bereikt en om 17u30 470 MW. De resultaten werden gecontroleerd en bevestigd door Elia.

Ter herinnering, de centrale van EDF Luminus van Seraing (470 MW) maakt sinds 1 november 2014 deel uit van de strategische reserve. Op 31 oktober 2017 werd een koninklijk besluit uitgevaardigd om een strategische reserve aan te leggen voor de winter 2017-2018 om de bevoorradingszekerheid van ons land te versterken. De deelname van deze thermische productie-eenheid, waar een dertigtal personen tewerkgesteld is, werd opnieuw bevestigd.

Seraing was al met succes geslaagd in de opstarttesten opgelegd door Elia in november 2016, februari 2017 en januari 2018. Het bedrijf heeft op eigen initiatief ook een test georganiseerd aan het begin van de winter in december 2017 en in januari van dit jaar. 

EDF Luminus blijft pleiten voor een vergoedingsmechanisme voor de capaciteit dat toelaat om op langere termijn het aanbod van ons land veilig te stellen. EDF Luminus blijft ook zijn massale investeringen in hernieuwbare energie en in het ontwikkelen van energiediensten voortzetten en streeft ernaar om te allen tijde de beschikbaarheid van het gehele thermische productiepark te verzekeren (vijf centrales met een totale capaciteit van 1.171 MW).