Start van de bouw van het grootste windmolenpark van Wallonië

Start van de bouw van het grootste windmolenpark van Wallonië

Donderdag 5 juli 2018 — Op donderdag 5 juli werd in Villers-le-Bouillet de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van het grootste windmolenpark van Wallonië, in aanwezigheid van federaal volksvertegenwoordiger Michel de Lamotte en Mevrouw Devillers, burgemeester van Villers-le-Bouillet. Het park zal 26 windmolens tellen, die meer dan 30.000 huishoudens van hernieuwbare stroom zullen voorzien. 

Het grootste windmolenpark van Wallonië

EDF Luminus, nummer één op het vlak van windenergie op het vasteland in België, startte de werkzaamheden voor de uitbreiding van haar windmolenpark in Villers-le-Bouillet. EDF Luminus heeft reeds 13 windmolens in Villers-le-Bouillet, Verlaine en Wanze. Het bedrijf breidt zijn park uit met 13 nieuwe turbines van telkens 3,45 MW, hetzij een bijkomend vermogen van 44,85 MW. 9 windmolens zullen worden gebouwd op het grondgebied van Villers-le-Bouillet, 1 op het grondgebied van Verlaine en 3 op het grondgebied van Wanze. Ze komen langs de E42 Namen-Luik en zullen in 2019 in dienst worden gesteld.

Met in totaal 26 windmolens wordt dit windmolenpark het grootste van Wallonië. Het park zal elk jaar 121.800.000 kWh aan groene stroom produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 30.450 huishoudens. Dankzij dit nieuwe park zal 52.000 ton CO2 minder worden uitgestoten in vergelijking met een thermische centrale op steenkool, hetzij het equivalent van de uitstoot van 23.000 wagens (1) of 8.500 woningen (2). Veelzeggende cijfers die het belang van dit windmolenpark voor een duurzame toekomst onderstrepen.

Een symbolische plaats

“De bouw van het grootste windmolenpark van Wallonië bewijst het belang dat ons bedrijf aan windenergie hecht in zijn strijd tegen de klimaatopwarming”, benadrukte Xavier Leblanc, Wind business Directeur van EDF Luminus. “Dit park ligt bovendien in een regio die ons nauw aan het hart ligt: hier begon het windenergieverhaal van EDF Luminus en in deze streek is EDF Renewable Services Belgium gevestigd, een filiaal gespecialiseerd in de exploitatie en het onderhoud van installaties voor de productie van hernieuwbare energie.”

De strijd tegen de klimaatopwarming: een zaak van iedereen

Bij deze gelegenheid benadrukte federaal volksvertegenwoordiger Michel de Lamotte het belang van windenergie voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake hernieuwbare-energieproductie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Volgens de volksvertegenwoordiger is het tevens een concretisering van de engagementen die de  regering aangegaan is in het kader van de COP21. 

Voor EDF Luminus is de strijd tegen de klimaatopwarming een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. EDF Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en zijn windmolenpark kent een constante groei. Met zijn 167 windmolens produceert EDF Luminus elk jaar bijna 865 GWh hernieuwbare energie in België. Het bedrijf is nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en wil zijn geïnstalleerd vermogen tegen 2021 verhogen tot meer dan 600 MW.

(1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning