School De Kouter uit Kortrijk wint de “Luminus smartflower wedstrijd”

Dinsdag 20 december 2016 — Tussen 4 oktober en 15 november organiseerde EDF Luminus een wedstrijd om lagere en middelbare scholen groener te maken. School De Kouter uit Kortrijk is één van de twee winnaars van deze wedstrijd en gaat aan de haal met een smartflower, het eerste gebruiksklare en alles-in-één fotovoltaïsche systeem ter wereld.

Een wedstrijd om de toekomstige generaties te sensibiliseren voor hernieuwbare energie

EDF Luminus organiseerde de Luminus smartflower wedstrijd om de toekomstige generaties bewust te maken van het belang van hernieuwbare energie voor het voortbestaan van de planeet. De opdracht was simpel: maak een tekening of knutselwerk dat een project voorstelt om de school groener te maken en motiveer waarom de school een smartflower verdient. Met maar liefst 101 ingediende dossiers was de wedstrijd, die nationaal zes weken liep, een groot succes.

School De Kouter uit Kortrijk liet hun groene creativiteit de volle loop

Een jury van experten boog zich over de verschillende dossiers en verkoos De Kouter uit Kortrijk als winnaar. Marleen Nijsten, Director Marketing van EDF Luminus en lid van de jury: “We kregen onmiddellijk een warm gevoel bij het dossier van De Kouter uit Kortrijk. De school draagt met een heleboel projecten al een stevig steentje bij aan duurzaamheid op school, maar vooral de betrokkenheid van hun leerlingen sprak ons aan. Ze brainstormden mee over hoe ze hun school nog groener kunnen maken en maakten een collage om al hun groene projecten te illustreren. Dit zowel op school-, klas- als leerlingniveau. Ze dromen van een volledig groene school met zonnepanelen, zonneboiler en een smartflower als stroombron voor elektrische fietsen op hun nieuwe speelplaats. Met het winnen van onze smartflower, waarvoor ze ook al een plaatsje hebben voorzien in hun plannen, zijn ze alvast op de goede weg.”

In Wallonië was het Institut Saint-Louis de winnaar van de smartflower wedstrijd. Om het frisdrankverbruik op hun school te verminderen, maken de leerlingen een geautomatiseerde fruitpers om hun eigen vruchtensap te maken. Deze fruitpers wordt aangesloten op de smartflower en haalt hieruit zijn energie. Niet alleen een concreet voorbeeld van sensibilisering voor groene energie, maar ook goed voor het welzijn van de leerlingen!

De niet-winnende scholen krijgen elk een aandeel van EDF Luminus Wind Together, de coöperatieve waarmee EDF Luminus burgers nauwer wil betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van zijn windenergieprojecten.

Een energiepartner ten dienste van de mens en de planeet

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Ruim 17% van de stroom wordt geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen in België. Het bedrijf is nummer 1 wat betreft de productie van onshore windenergie en waterkracht in België. Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “Vanuit klimaatoogpunt staan we op een keerpunt in onze geschiedenis. Iedereen kan zijn steentje hiertoe bijdragen, ongeacht zijn of haar positie in de samenleving. EDF Luminus, als verantwoorde stroomproducent, wil alle burgers hiervoor warm maken. De sensibilisering van de toekomstige generaties is essentieel voor het voortbestaan van de planeet. Het doet ons dan ook veel plezier dat zo veel scholen een dossier indienden om hun school groener te maken.”

 

De Luminus smartflower

De smartflower