Nieuw akkoord over de aandeelhoudersovereenkomst van EDF Luminus

Maandag 26 oktober 2015 — De aandeelhouders van EDF Luminus, Publilec, Socofe, Ethias en Nethys en de Groep EDF[1], hebben vandaag een aanvullende overeenkomst aan de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend waarmee ze opnieuw hun wil bevestigen om het bedrijf bij te staan in zijn groei. De ondertekening van deze overeenkomst heeft als gevolg dat het proces tot beursintroductie, dat in mei werd gelanceerd, wordt stopgezet.

EDF Luminus is verheugd over het akkoord dat op 26 oktober 2015 tot stand kwam tussen Publilec, Socofe, Ethias en Nethys en de Groep EDF, waarmee ze opnieuw hun wil bevestigen om EDF Luminus op lange termijn bij te staan in zijn groei.

De aanvullende overeenkomst die vandaag werd ondertekend, verlengt de aandeelhoudersovereenkomst tot 2025 en voorziet het volgende nieuwe aandeelhouderschap:

  • Behoud van vier Belgische aandeelhouders : Publilec (26,4%), Socofe (4,7%), Ethias (0,2%) en Nethys (0,1%) die overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst genieten van een liquiditeitsmechanisme waardoor ze zich vanaf eind 2018 kunnen terugtrekken uit het kapitaal.
  • De acquisitie door de Groep EDF[1] van het aandeel van Publilum en VEH in EDF Luminus dat in totaal 6,33% bedroeg, waardoor het aandeel van EDF in EDF Luminus stijgt tot 68,63% (in plaats van 62,3% zoals voordien [2].

De raad van bestuur van EDF Luminus die op 26 oktober 2015 is samengekomen, heeft beslist om het IPO project van EDF Luminus, dat in mei werd gelanceerd en sindsdien positief werd onthaald door de investeerders, stop te zetten. Het nieuwe aandeelhouderschap van EDF Luminus laat het bedrijf toe om zijn lokale verankering te versterken en te blijven genieten van de steun van de Groep EDF.

EDF Luminus is de eerste challenger op de Belgische energiemarkt. Het bedrijf beschikt over belangrijke assets in hernieuwbare energie en was in 2014 al de eerste producent wat betreft energie op waterkracht en de nummer 1 wat betreft de ontwikkeling van onshore windenergie. EDF Luminus heeft de ambitie zijn productiepark voor hernieuwbare energie verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is EDF Luminus recent ook sterk gegroeid in energiediensten dankzij de acquisitie van de bedrijven Rami Services, Dauvister en ATS waardoor het bedrijf nieuwe oplossingen met een hoge toegevoegde waarde op het vlak van energie-efficiëntie kan aanbieden aan zijn klanten.  

Paul De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van EDF Luminus : “EDF Luminus heeft de moeilijke omstandigheden in de Belgische energiesector achter zich kunnen laten door zich te transformeren in een belangrijke speler wat betreft energiediensten. Ik denk dat het bedrijf meer dan ooit een belangrijke speler zal zijn op de Belgische markt. VEH en Publilum hebben de wens uitgedrukt om zich terug te trekken uit het kapitaal terwijl de anderen er voor gekozen hebben om samen met EDF Luminus de weg verder te zetten. Ik ben erg blij over het globale akkoord dat werd gesloten.”

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus : “Het verheugt me dat onze strategie en onze ambitie worden bevestigd om de eerste energiepartner te worden door vooruitgang en comfort te bieden aan onze klanten, dankzij onze 5 sterren service, onze innoverende en duurzame oplossingen. Het werk dat verricht werd om een eventuele IPO voor te bereiden, heeft het vertrouwen in EDF Luminus nog versterkt. Ik ben blij om onze strategische investeringen verder te kunnen zetten met aandeelhouders die we goed kennen en die ons altijd gesteund hebben in de transformatie die het bedrijf in 2011 is begonnen. Vandaag beginnen we hier de vruchten van te plukken. Ons klantenbestand is gegroeid tot 1.800.000, wat een hele prestatie is in een markt die erg concurrentieel blijft.”  

   [1]. Via EDF Belgium voor 100% een filiaal van de Groep EDF

   [2]. De aandelen worden uitgedrukt in percentage na conversie van de winstbewijzen in gewone aandelen.