Luminus levert de komende vier jaar 100% groene stroom aan de waterzuiveringsstations en gebouwen van Aquafin in Vlaanderen

Luminus levert de komende vier jaar 100% groene stroom aan de waterzuiveringsstations en gebouwen van Aquafin in Vlaanderen

Donderdag 29 maart 2018 — Luminus heeft de openbare aanbesteding van Aquafin gewonnen voor de levering van elektriciteit. Het vierjarig contract is goed voor een jaarlijks volume van 280 GWh wat op jaarbasis overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 80.000 gezinnen (1).

Luminus werkte voor Aquafin een Click-Declick strategie uit die hen toelaat om op een zo gunstig mogelijk moment tegen een zo gunstig mogelijke prijs de nodige elektriciteit aan te kopen en te verkopen op de termijnmarkt. Aquafin kan zo tijdens de duurtijd van het contract inspelen op marktopportuniteiten, namelijk hun prijs “clicken” wanneer de energieprijzen stijgen en “declicken” wanneer de prijzen dalen om zo terug over te stappen naar een variabele prijs. De specialisten van Luminus stellen hiervoor al hun expertise van de energiemarkt ter beschikking.

Aquafin wenste voor al zijn leverpunten bovendien een elektronische facturatie en een gebruiksvriendelijk webportaal met de nodige facturatie- en verbruiksoverzichten. Met haar beveiligde klantenzone had Luminus het antwoord in huis. In de gepersonaliseerde klantenzone van Aquafin staan al hun facturatierapporten en een gedetailleerde rapportering en analyse van hun verbruiksgegevens, wat hun toelaat om energie-efficiënter te worden.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus : We zullen niet alleen groene stroom leveren aan Aquafin. We zullen het bedrijf ook helpen minder energie te verbruiken dankzij een gedetailleerde rapportering en analyse van de verbruiksgegevens. Dat past perfect binnen onze strategie: onze klanten energie-efficiëntiediensten aanbieden en hen zo helpen minder te verbruiken. De energie die ze toch nog nodig hebben, produceren we zo veel als mogelijk op hernieuwbare wijze.”

Voor Aquafin past de nieuwe overeenkomst voor energielevering volledig binnen de ambities van het bedrijf om tegen 2030 het gebruik van alle fossiele brandstoffen stop te zetten. Algemeen directeur Jan Goossens: “Waterzuivering is een erg energie-intensief proces en Aquafin behoort dan ook tot de grote verbruikers in België. We verbeteren continu de energie-efficiëntie van onze installaties en op 17 van onze 311 zuiveringsinstallaties produceren we zelf ruim 13 miljoen kWh groene stroom per jaar. Met dit contract zetten we opnieuw een belangrijke stap.”

(1) Gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3.500 KWh/jaar

Over Aquafin

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het mechanisch en biologisch wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen vooraleer het in een waterloop geloosd wordt. Het bedrijf biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. Daarnaast maakt Aquafin op maat van steden en gemeenten hemelwaterplannen op met concrete maatregelen om slim om te gaan met regenwater.