Luminus en Kouter Kortrijk huldigen Smartflower officieel in

Vrijdag 15 september 2017 — Luminus en Kouter Kortrijk huldigen vandaag de Smartflower bij Kouter Kortrijk officieel in. De school won een wedstrijd van Luminus om scholen groener te maken en ging aan de haal met een Smartflower, het eerste all-in-one plug & play fotovoltaïsche systeem ter wereld. 

Een wedstrijd om de toekomstige generaties te sensibiliseren voor hernieuwbare energie

Luminus organiseerde de Smartflower wedstrijd om de toekomstige generaties bewust te maken van het belang van hernieuwbare energie voor het voortbestaan van de planeet. De opdracht was simpel: maak een tekening of knutselwerk dat een project voorstelt om de school groener te maken en motiveer waarom de school een smartflower verdient. Met maar liefst 101 ingediende dossiers was de wedstrijd, die nationaal zes weken liep, een groot succes.

School Kouter Kortrijk liet hun groene creativiteit de volle loop

Het Kortrijkse team kon de jury overtuigen met haar originele fotocollage waarop te zien is hoe sterk de school duurzaamheid heeft geïntegreerd in haar dagelijkse werking, in haar curriculum en ook in haar infrastructuur. Bovendien focust het nieuwbouwgedeelte van de school sterk op energie-efficiëntie. De school droomt van een volledig groene school met zonnepanelen, zonneboiler en een Smartflower als stroombron voor elektrische fietsen op hun nieuwe speelplaats. Met het winnen van de Smartflower zijn ze alvast op de goede weg.

“De school koestert al jaren een groene mindset”, vertelt Annelies Desseyn, lerares aan Kouter Kortrijk. “De leerlingen moeten na afloop van de practica in het werkhuis bijvoorbeeld zélf hun afval beheren, door het te sorteren of het naar het containerpark te brengen. Met de Smartflower staat hier op onze speelplaats nu een symbool waardoor onze leerlingen voortdurend bewust worden gemaakt van het belang van groene energie”.

Een energiepartner ten dienste van de mens en de planeet

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Ruim 18% van de stroom wordt geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen in België. Het bedrijf is nummer 1 wat betreft de productie van onshore windenergie en waterkracht in België. Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “Vanuit klimaatoogpunt staan we op een keerpunt in onze geschiedenis. Iedereen kan zijn steentje hiertoe bijdragen, ongeacht zijn of haar positie in de samenleving. EDF Luminus, als verantwoorde stroomproducent, wil alle burgers hiervoor warm maken. De sensibilisering van de toekomstige generaties is essentieel voor het voortbestaan van de planeet. Het doet ons dan ook veel plezier dat Kouter Kortrijk volop inzet op groene energie.”

 

Bert Herrewyn, schepen Stad Kortijk.<br/>Patrick Verfaille, directeur Kouter Kortrijk.<br/>Caroline Delesie, Raad van Bestuur Kouter Kortrijk.<br/>Frank Schoonacker, Director Corporate Affairs EDF Luminus
Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus