Luminus bouwt zes nieuwe turbines bij Katoen Natie in Kallo

Luminus bouwt zes nieuwe turbines bij Katoen Natie in Kallo

Donderdag 14 december 2017 — Mijnheer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, huldigt vandaag zes windturbines in die EDF Luminus heeft gebouwd op de terreinen van Katoen Natie in Kallo. Het project van zes turbines met elk een hoogte van 185 meter is het grootste project ooit van EDF Luminus op een industriële site.  

Een positief gebaar voor het milieu

Katoen Natie is niet aan zijn proefstuk toe inzake windenergie. In 2016 bouwde EDF Luminus immers al twee windturbine op de site van Katoen Natie in Beringen.

In zijn overtuiging om steeds meer in te zetten op hernieuwbare energie, wilde Katoen Natie het daar niet bij houden. Ondertussen werden er ook zes windturbines gebouwd op Loghidden City, het high-tech logistiek complex van Katoen Natie in Kallo in het Antwerpse havengebied waar ook hun hoofdkantoor gevestigd is. Door een klein stukje grond ter beschikking te stellen doet Katoen Natie een groot gebaar voor het milieu. De 6 nieuwe windturbines met elk een hoogte van 185 meter hebben een vermogen van 3,2 MW en zullen jaarlijks 52.350 MWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 13.000 huishoudens. Hierdoor wordt 22.600 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een thermische centrale op steenkool. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 9.800 wagens (1) of 3.600 woningen (2).

Vice-eersteminister Kris Peeters bevestigt het belang van hernieuwbare energie. “Samenwerkingen als deze tussen bedrijven en energieproducenten zijn een win-win. Voor producenten is het niet altijd evident om locaties te vinden voor nieuwe windturbines, terwijl veel bedrijven vragende partij zijn voor hernieuwbare energie en manieren om hun energiefactuur te verminderen. Ik hoop van harte dat dit project andere bedrijven zal inspireren.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “Katoen Natie heeft heel wat industriële terreinen in uitbating en zoekt hoe het deze kan inzetten om ecologische en economische waarde te creëren. Groene stroom uit windenergie bleek een uitstekende optie. Wij zijn verheugd dat we hen hierbij kunnen helpen. Windenergie is namelijk een groene en betrouwbare oplossing in die strijd tegen de klimaatopwarming.”

Een logistieke uitdaging

Het inpassen van zes windturbines in één van de grootste logistieke centra van Europa dat tijdens de bouw van de turbines volledig operationeel bleef, was een logistieke uitdaging. De locatie leende zich er niet toe om hier  zes windturbines van elk 480 ton en 185 meter te bouwen.

Fernand Huts, CEO van Katoen Natie: “Met EDF Luminus heb je de grootste.”

Al meer dan 60 jaar een producent van groene stroom

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Ruim 21% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in België. Het bedrijf is nummer 1 in de productie van onshore windenergie en waterkracht in België. Met zijn windpark van 161 turbines, goed voor 376 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 834 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 210.000  gezinnen.

(1) aan 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van 152,5 g CO2/km voor het Belgische wagenpark.

(2) aan een gemiddelde uitstoot van 6150 kg/woning/jaar

Windturbines EDF Luminus bij Katoen Natie in Kallo