Groot succes voor de coöperatieve EDF Luminus Wind Together en nieuwe uitgifte van aandelen

Vrijdag 7 oktober 2016 — De uitgifte van aandelen van de cvba EDF Luminus Wind Together die op 8 maart laatstleden werd opgericht, kende een groot succes. 850 coöperanten tekenden op nauwelijks 6 maanden tijd voor 2 miljoen euro in op de aandelen van deze coöperatieve. Vandaag geeft EDF Luminus een tweede schijf aandelen uit ter waarde van 2 miljoen euro.

 

Een succesverhaal

EDF Luminus Wind Together cvba is een coöperatieve die door EDF Luminus werd opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Het doel van deze coöperatieve bestaat erin om een coöperatief kapitaal op te halen dat zal geïnvesteerd worden in diverse projecten omtrent hernieuwbare energie en om de publieke opinie te sensibiliseren voor hernieuwbare energie;

De eerste intekencampagne die betrekking had op de windmolenparken van Berloz en Tessenderlo en die op 9 september 2016 ten einde liep was een groot succes. Sindsdien staan er 221 personen op een wachtlijst voor een totaalbedrag van 497.250 EUR. In het licht van dit succes zal de coöperatieve EDF Luminus Wind Together op 7 oktober 2016 het tweede luik van haar campagne lanceren. Deze tweede intekenronde – eveneens ten belope van 2 miljoen euro – zal betrekking hebben op de windmolenparken van Ciney en Puurs.

Belangrijkste kenmerken van de intekening

De prijs voor een aandeel bedraagt nog steeds 125 euro. Alle natuurlijke of rechtspersonen die in België verblijven of gevestigd zijn, kunnen op de aandelen intekenen. Wind Together beoogt een gemiddeld rendement van 4,4% van de nominale waarde van de aandelen, maar er is geen gegarandeerd minimumdividend. Iedereen kan op maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij voor een totaalbedrag van 3000 euro. Zo kan een gezin bestaande uit 2 ouders en 2 kinderen hoogstens 4 keer 24 aandelen van 125 euro kopen.

Een burgerinvestering als symbool van het engagement van EDF Luminus voor de planeet

Volgens Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus, “past deze operatie perfect binnen de strategie van EDF Luminus. Onze rol als groene energieproducent bestaat erin hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam en lokaal energieverbruik aan te moedigen en te promoten. Het succes van deze eerste uitgifte toont aan dat heel veel mensen bereid zijn bij te dragen aan de energieomschakeling, een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering. Onder de vele intekenaars zijn er bijvoorbeeld ouders die aandelen kochten voor hun kinderen. Als dat geen mooi symbool is.”

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 17% van haar stroom wordt geproduceerd door Belgische hernieuwbare energiebronnen. Het aantal windmolens van EDF Luminus heeft de laatste maanden een constante groei gekend. Vandaag is het bedrijf een belangrijke en onvermijdelijke speler van de windenergiesector in België met 120 windturbines eind september 2016. Ze vertegenwoordigen samen een geïnstalleerd vermogen van 271 MW, wat overeenstemt met het jaarverbruik van meer dan 150.000 huishoudens. Met 16% van de totale (onshore) windenergiecapaciteit is EDF Luminus marktleider in België.

Logo
Logo
Ciney
Puurs