Eerste Algemene Vergadering van EDF Luminus Wind Together cvba beslist 4,4 % dividend uit te keren aan de 1.151 coöperanten

Woensdag 7 juni 2017 — Gisterenavond vond in het Stripmuseum in Brussel de allereerste Algemene Vergadering van de in 2016 opgerichte coöperatie EDF Luminus Wind Together CVBA plaats. Deze heeft beslist een dividend van 4.4 % toe te kennen voor hun investering in lokaal geproduceerde groene energie.

Een initiatief om de lokale verankering te versterken en de burger aan te moedigen deel uit te maken van de energietransitie

EDF Luminus Wind Together cvba is een coöperatie die door EDF Luminus werd opgericht in maart 2016 om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Het doel van deze coöperatie bestaat erin om een coöperatief kapitaal op te halen dat geïnvesteerd wordt in diverse projecten omtrent hernieuwbare energie en om de publieke opinie te sensibiliseren voor hernieuwbare energie.

Een success story

Het eerste openbaar aanbod van aandelen ten belope van 2 miljoen euro om in de windparken van Tessenderlo en Berloz te investeren kende een groot succes. 850 coöperanten tekenden op nauwelijks 6 maanden tijd in op alle aandelen. Daartoe werd in oktober 2016 beslist een tweede schijf van aandelen ter waarde van 2 miljoen euro uit te schrijven, ditmaal met betrekking op de windparken van Ciney en Puurs. Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2016 telde de coöperatie 1.151 coöperanten. De Algemene Vergadering besliste een dividend uit te keren van 4.4 %.

Intekenen kan nog steeds

De prijs voor een aandeel bedraagt 125 euro. Alle natuurlijke of rechtspersonen die in België verblijven of gevestigd zijn, kunnen op de aandelen intekenen. Wind Together beoogt een gemiddeld rendement van 4,4% van de nominale waarde van de aandelen, maar er is geen gegarandeerd minimumdividend. Iedereen kan op maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij voor een totaalbedrag van 3000 euro. Zo kan een gezin bestaande uit 2 ouders en 2 kinderen hoogstens 4 keer 24 aandelen van 125 euro kopen.

Leider in de energietransitie

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 18% van haar stroom wordt geproduceerd door Belgische hernieuwbare energiebronnen. Het aantal windmolens van EDF Luminus heeft de laatste maanden een constante groei gekend. Vandaag is het bedrijf een belangrijke en onvermijdelijke speler van de windenergiesector in België met 135 windturbines. Ze vertegenwoordigen samen een geïnstalleerd vermogen van 309.7 MW en maken van EDF Luminus marktleider in België.

Tessenderlo
Puurs
Berloz
Ciney