Een project van 8 nieuwe windturbines in Bassenge

Donderdag 10 december 2015 — EDF Luminus, belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt, stelt vandaag zijn nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Bassenge. De 8 geplande windturbines voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 11.250 gezinnen met 45.000.000 kWh groene energie. 

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus informeert vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over zijn plannen om 8 windturbines te bouwen in Bassenge, tussen Bassenge, Hautain-Saint-Siméon en Loën. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 8 windturbines jaarlijks 45.000.000 KWh elektriciteit aan 11.250 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 19.440 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 8.500 wagens (1) of van 3.160 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windmolen bedraagt 3,5 MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

Een historisch groene producent en leverancier

EDF Luminus investeert al meer dan vijftig jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 13% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. EDF Luminus is  een ambitieuze speler in windenergie. Met zijn windpark van bijna 100 turbines produceert EDF Luminus jaarlijks 473 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 120.000 gezinnen. EDF Luminus diende ook aanvragen in om zijn productiecapaciteit te verhogen met meer dan 100 MW windenergie.

(1)  Op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgisch wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2)  Op basis van een gemiddelde uitstoot  van 6.150 kg/woning

 

Hoe werkt een windmolen ?