Een project van 6 nieuwe windturbines in Frameries en Bergen

Donderdag 2 maart 2017 — EDF Luminus, nummer 1 in onshore winenergie en waterkracht in België, stelt vandaag zijn nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Frameries en Bergen. De 6 geplande windturbines voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 9.000 gezinnen met 36.000.000 kWh groene energie. 

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus informeert vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over zijn plannen om 6 windturbines te bouwen in Frameries en Bergen. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 6 windturbines jaarlijks 36.000.000 KWh elektriciteit aan 9.000 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 26.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 11.500 wagens (1) of van 4.300 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windmolen bedraagt 3,5 MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

Een historisch groene producent en leverancier

EDF Luminus investeert al meer dan zestig jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 18% van haar energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. EDF Luminus is het nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht in België. Met zijn windpark van 131 turbines produceert EDF Luminus jaarlijks 667 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 169.000 gezinnen.

 

(1)  Op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgisch wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2)  Op basis van een gemiddelde uitstoot  van 6.150 kg/woning

Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus