Een project van 5 nieuwe windturbines in Tinlot en Clavier

Een project van 5 nieuwe windturbines in Tinlot en Clavier

Dinsdag 21 maart 2017 — EDF Luminus en ENGIE Electrabel stellen vandaag hun nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Tinlot en Clavier. De 5 geplande windturbines voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 6.250 gezinnen met 25.000.000 kWh groene energie.

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus en ENGIE Electrabel informeren vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 5 windturbines te bouwen in Tinlot en Clavier. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 5 windturbines jaarlijks 25.000.000 KWh elektriciteit aan 6.250 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 11.500 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 4.800 wagens (1) of van 1.800 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windturbine bedraagt 3,4 MW. In een periode zonder wind sturen de gediversifieerde productieparken van EDF Luminus en ENGIE Electrabel bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

           (1) Op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgisch wagenpark van 152,5 g CO2/k

           (2) Op basis van een gemiddelde uitstoot  van 6.150 kg/woning

Comment fonctionne une éolienne?