Een project van 5 nieuwe windturbines in Juprelle en Bassenge

EDF Luminus, belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt, stelt vandaag zijn nieuwe windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Juprelle en Bassenge. De 5 geplande windturbines voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 8.750 gezinnen met 35.000.000 KWh groene energie.

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus informeert vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over zijn plannen om 5 windturbines te bouwen in Juprelle en Bassenge, tussen Wihogne en Glons. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 5 windturbines jaarlijks 35.000.000 KWh elektriciteit aan 8.750 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 15.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 6.600 wagens (1) of van 2.500 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerd vermogen van elke windmolen bedraagt 3,5 MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

Een historisch groene producent en leverancier

EDF Luminus investeert al meer dan vijftig jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 14% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. EDF Luminus is  een ambitieuze speler in windenergie. Met zijn windpark van 90 turbines produceert EDF Luminus jaarlijks 311 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 78.000 gezinnen. EDF Luminus diende ook aanvragen in om zijn productiecapaciteit te verhogen met meer dan 100 MW windenergie.

  1. Op basis van 15.000 km/jaar en een gemiddelde uitstoot van het Belgisch wagenpark van 152,5 g CO2/km
  2. Op basis van een gemiddelde uitstoot  van 6.150 kg/woning

 

Contacteer ons
Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. Ons bedrijf, EDF Luminus,  speelt ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.054 MW in september 2018 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. Onder ons merk Luminus verkopen we  elektriciteit, gas en energiediensten  aan bijna 2 miljoen residentiële en professionele klanten, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel van ongeveer 20%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met bijna 2.000 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het zesde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 64 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.edfluminus.be

Luminus
Markiesstraat 1 Rue du Marquis
1000 Brussels
Belgium