Een project van 4 nieuwe windturbines in Léglise

Donderdag 9 november 2017 — EDF Luminus, nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkracht in België, en Alternative Green, een 100% Waalse onderneming die duurzame energie-oplossingen aanbiedt, stellen vandaag hun nieuw windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Léglise. De 4 geplande windturbines in Mellier en Thibessart voorzien jaarlijkse de levering van elektriciteit aan 7.000 gezinnen met 28.000.000 kWh groene energie.  

Buurtbewoners worden geïnformeerd

EDF Luminus en Alternative Green informeren vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 4 windturbines te bouwen in Léglise. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 4 windturbines jaarlijks zo’n 28.000.000 kWh elektriciteit aan 7.000 gezinnen leveren. Hierdoor wordt 13.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkbaar met een emissie van 5.000 wagens (1) of van 2.000 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerde vermogen van elke windturbine bedraagt 3,6 MW. In een peridoe zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan elektriciteit.

Een historisch groene producent en leverancier

EDF Luminus investeert al meer dan zestig jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 18% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. EDF Luminus is het nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht in België. Met zijn windmolenpark van 135 turbines, goed voor 309 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 661 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 168.000 gezinnen.

(1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning

Hoe werkt een windmolen ?