Een project van 3 nieuwe windturbines in Vaux-sur-Sûre

Donderdag 1 maart 2018 — Luminus en Alternative Green stellen vandaag hun nieuw windproject voor aan de inwoners en het gemeentebestuur van Vaux-sur-Sûre. De 3 geplande windturbines in de nabijheid van Clochimont voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 4.500 gezinnen met 18.000.000 kWh groene energie. 

Buurtbewoners worden geïnformeerd

Luminus en Alternative Green informeren vanavond de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 3 windturbines te bouwen in  Vaux-sur-Sûre. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten wordt beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

Positieve impact op milieu en omgeving

Eens volledig operationeel zouden de 3 geplande windturbines jaarljks zo’n 18.000.000 kWh elektriciteit aan 4.500 gezinnen leveren. Hierdoor wordt zo’n 8.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Dit is vergelijkaar met een emissie van 6.000 wagens (1) of 2.000 woningen (2) die hierdoor voorkomen wordt. Het maximale geïnstalleerde vermogen van elke turbine bedraagt 3 MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.  

Een historisch groene producent en leverancier

Luminus investeert al meer dan zestig jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 21% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen van Belgische oorsprong. Luminus is het nummer 1 in onshore windenergie en waterkracht in België. Met zijn windmolenpark van 161 turbines, goed voor 346 MW, produceert Luminus jaarlijks 834 GWh energie. Dit komt neer op een verbruik van 210.713 gezinnen.

(1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning

Luc Van Marcke Administrateur Délégué at Alternative Green