Een dividend van 4.4% voor de coöperanten van EDF Luminus Wind Together cvba

Een dividend van 4.4% voor de coöperanten van EDF Luminus Wind Together cvba

Dinsdag 5 juni 2018 — Gisterenavond vond in het Automuseum in Brussel de tweede Algemene Vergadering van de in 2016 opgerichte coöperatie EDF Luminus Wind Together CVBA plaats. Deze heeft beslist een dividend van 4.4 % toe te kennen aan alle coöperanten voor hun investering in lokaal geproduceerde groene energie.

Een initiatief om de lokale verankering te versterken en de burger aan te moedigen deel uit te maken van de energietransitie

EDF Luminus Wind Together cvba is de coöperatie die door EDF Luminus werd opgericht in maart 2016 om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Het doel van deze coöperatie bestaat erin om een coöperatief kapitaal op te halen dat geïnvesteerd wordt in diverse projecten omtrent hernieuwbare energie en om de publieke opinie te sensibiliseren voor hernieuwbare energie.

Een succes story

Het eerste openbaar aanbod van aandelen ten belope van 2 miljoen euro om in de windparken van Tessenderlo en Berloz te investeren kende een groot succes. 850 coöperanten tekenden op nauwelijks 6 maanden tijd in op alle aandelen. Een tweede schijf van aandelen ter waarde van 2 miljoen euro, ditmaal met betrekking op de windparken van Ciney en Puurs, is ook reeds helemaal uitverkocht. Recent werd een derde investeringsronde ter waarde van 2 miljoen euro gelanceerd waarbij opnieuw de mogelijkheid wordt gegeven om te investeren in windenergie, deze keer in de windparken Lochristi en Floreffe.

Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2017 telde de coöperatie 1.578 coöperanten. De Algemene Vergadering besliste gisteren hen een dividend uit te keren van 4.4 %. De coöperatie heeft tevens de opdracht om te informeren en te sensibiliseren. Daartoe gaf Dr. Maarten Messagie van de VUB gisterenavond een uiteenzetting over de toekomst van elektrische mobiliteit. Net zoals de energiewereld is de autosector in volle verandering. De energietransitie gaat hand in hand met het wijzigen en verduurzamen van de mobiliteit.

Intekenen kan nog steeds

De prijs voor een aandeel bedraagt 125 euro. Alle natuurlijke of rechtspersonen die in België verblijven of gevestigd zijn, kunnen op de aandelen intekenen. Wind Together beoogt een gemiddeld rendement van 4,4% van de nominale waarde van de aandelen, maar er is geen gegarandeerd minimumdividend. Iedereen kan op maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij voor een totaalbedrag van 3000 euro. Zo kan een gezin bestaande uit 2 ouders en 2 kinderen hoogstens 4 keer 24 aandelen van 125 euro kopen.

Leider in de energietransitie

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Meer dan 21% van haar stroom wordt geproduceerd door Belgische hernieuwbare energiebronnen. Het aantal windmolens van EDF Luminus heeft de laatste maanden een constante groei gekend. Vandaag is het bedrijf een belangrijke en onvermijdelijke speler van de windenergiesector in België met 164 windturbines. Ze produceren elk jaar bijna 750 GWh hernieuwbare energie.

Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus