EDF Luminus zal deelnemen aan de strategische reserve met de centrale van Seraing

Maandag 15 september 2014 — BRUSSEL – De bevoegde autoriteiten hebben de offerte weerhouden die EDF Luminus had ingediend in het kader van de aanbesteding voor het aanleggen van een strategische reserve. De STEG centrale van Seraing zal dan ook de komende drie jaar een belangrijke rol spelen in de bevoorradingszekerheid van ons land.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 november aanstaande, en dit voor de drie volgende winters, de transportnetbeheerder Elia beroep zal kunnen doen op de STEG (Stoom- en gasturbine) centrale van Seraing wanneer er een risico op tekort aan elektriciteit geïdentificeerd wordt. De tijdelijke buitengebruikstelling die in maart 2013 voor deze productie-eenheid met een vermogen van 485 MW werd aangekondigd, is daarmee opgeheven.

EDF Luminus is verheugd met dit resultaat waarmee het bedrijf zijn bereidheid toont om deel te nemen aan het debat over de Belgische energie-uitdagingen, om bij te dragen aan de energievoorziening van het land en om zich aan te passen aan de marktevoluties. EDF Luminus stelt alles in het werk om de beschikbaarheid te garanderen van zijn volledig thermisch productiepark (6 centrales, goed voor een totale capaciteit van 1.281 MW), waarvan de flexibiliteit toelaat om complementair te zijn met hernieuwbare energiebronnen en hun intermitterende karakter op te vangen.

Zijn innoverende oplossing You.Balance biedt de mogelijkheid om tijdelijk het vermogen bij sommige professionele klanten af te schakelen. Het is een bijkomend middel om te antwoorden op pieken in de consumptie en alzo bij te dragen aan het evenwicht tussen vraag en aanbod.

Voor de toekomst zet EDF Luminus ook zijn investeringsstrategie in hernieuwbare energiebronnen voort (100 miljoen € in 2014), met als meest recente voorbeelden een investering van 12 miljoen € voor de modernisering van de waterkrachtcentrale van Lixhe en een investering van 9 miljoen € in de waterkrachtcentrale van Andenne. Daarnaast heeft EDF Luminus, die thans 66 windmolens bezit (140 MW), de ambitie om zijn windenergieproductie te verdubbelen op middellange termijn.

EDF Luminus, dat zijn wij!

Thermische centrale van Seraing
Thermische centrale van Seraing.
Anne Grandjean Director of Communication
Nico De Bie Head of External Communication