EDF Luminus wint de aanbesteding van katholieke scholen in Vlaanderen en het Brussels Gewest voor de levering van elektriciteit en aardgas

EDF Luminus wint de aanbesteding van katholieke scholen in Vlaanderen en het Brussels Gewest voor de levering van elektriciteit en aardgas

Donderdag 1 maart 2018 — EDF Luminus levert tot eind 2021 energie aan 1.320 scholen in Vlaanderen en het Brussels Gewest, goed voor 2.633 aansluitpunten voor elektriciteit en 2.169 aansluitpunten voor gas. Het vierjarig contract is goed voor een jaarlijks volume van 116 GWh elektriciteit en 405 GWh aardgas. De scholen in West-Vlaanderen kunnen daar nog bijkomen in 2019.

Vierjarig contract voor de levering van groene stroom en aardgas

EDF Luminus heeft daartoe de aanbesteding van de vzw IRO (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten) als aankoopcentrale voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen gewonnen. De West-Vlaamse scholen kunnen vanaf 2019 alsnog aansluiten.

Erkenning voor het beleid van EDF Luminus inzake hernieuwbare energie

Olivier De Ryckere van de vzw IRO: “Als grootverbruiker hebben we een openbare aanbesteding georganiseerd om onze scholen budgetzekerheid te bieden en de mogelijkheid te geven in te spelen op marktopportuniteiten. Voor de aanbesteding werd niet enkel rekening gehouden met de prijs, maar ook met het groene karakter van de leverancier. We kozen voor de aankoop van 100% groene stroom die gegarandeerd wordt via garanties van oorsprong. Elke school kan dit nagaan op de website van de VREG, de Vlaamse regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Bij de beoordeling hebben we ook rekening gehouden met de investeringen van EDF Luminus in hernieuwbare energie. Het bedrijf investeert bijvoorbeeld fors in onshore windenergie en waterkracht. Daarnaast speelde ook de aangeboden dienstverlening, zoals het online opvolgen van de facturatie- en verbruiksgegevens om de scholen zo veel mogelijk te helpen, een belangrijke rol.” 

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “We zullen niet alleen groene stroom en gas leveren aan al deze scholen. We zullen hen ook helpen minder energie te verbruiken door het continu aanleveren van verbruiksdata waarmee hun eigen energiemonitoringstool kan gevoed worden. Dat past perfect binnen onze strategie: onze klanten energie-efficiëntiediensten aanbieden en hen zo helpen minder te verbruiken. De energie die ze toch nog nodig hebben, produceren we zo veel als mogelijk op hernieuwbare wijze."