EDF Luminus vervroegt de terugkeer op de markt van zijn elektriciteitscentrale van Seraing (tot 500 MW)

EDF Luminus vervroegt de terugkeer op de markt van zijn elektriciteitscentrale van Seraing (tot 500 MW)

Dinsdag 9 oktober 2018 — De EBITDA van EDF Luminus is aanzienlijk geïmpacteerd door de onbeschikbaarheid van de kerncentrales in dewelke het bedrijf een participatie heeft van 10%. EDF Luminus behaalt echter goede resultaten met  zijn kernactiviteiten waardoor het bedrijf kan voldoen aan zijn engagementen ten opzichte van zijn 1.800.000 klanten en zich ten volle kan inzetten om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land in de huidige gespannen context op de Belgische energiemarkt. In dit verband komt de STEG-centrale van Seraing vroeger terug op de markt en dit vanaf 15 oktober 2018.

De STEG-centrale van Seraing, met een capaciteit van 470 MW en gelegen in de Luikse regio, moest in principe tot 31 oktober 2018 deel uitmaken van de strategische reserve. Haar terugkeer op de markt was dus voorzien op 1 november  van dit jaar. Omwille van het aangekondigde risico op een elektriciteitstekort heeft EDF Luminus er echter alles aan gedaan om de terugkeer op de markt met ongeveer twee weken te vervroegen. Onder voorberhoud van de noodzakelijke testen zal de centrale van Seraing terug in dienst treden vanaf 15 oktober aanstaande. Bij erg koude temperaturen en wanneer alle voorzieningen worden ingezet kan deze productie-eenheid zelfs 500 MW bereiken.

Deze centrale is ook uitgerust met een black-start mechanisme. Bij een black-out is dit mechanisme uiterst noodzakelijk want hiermee kan een centrale opgestart worden zonder externe elektrische voeding en zo het net geleidelijk aan terug van stroom voorzien

Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus: “Ik wil de teams van Seraing van harte bedanken. Onze collega’s hebben ondanks de moeilijke omstandigheden blijk gegeven van een enorme verantwoordelijkheidszin en een groot professionalisme. Het is een echte krachttoer om deze centrale vervroegd terug op de markt te brengen nadat ze geslaagd is in alle opstarttesten die door Elia werd gevraagd in het kader van de strategische reserve. We willen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land door onze productie-eenheden maximaal ter beschikking te houden. Elke inspanning telt in deze crisisperiode.”

EDF Luminus pleit al sinds 2012 voor de invoering van een vergoedingsmechanisme voor de capaciteit (CRM) dat toelaat om op langere termijn de bevoorradingszekerheid van ons land veilig te stellen. De eerste stappen naar zo’n mechanisme zijn door de regering genomen. Nu moet er dringend werk gemaakt worden van de verdere uitwerking ervan.

Anne Grandjean Communication Director at EDF Luminus
Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus