EDF Luminus versterkt zich om haar expertise op het vlak van energie-efficiëntiediensten nog te vergroten

Vrijdag 27 januari 2017 — Om zichzelf alle middelen te geven om verder te groeien en aan concurrentiekracht te winnen, geniet EDF Luminus Solutions – een van de ondernemingen van de groep EDF Luminus – voortaan de steun van Dalkia. Deze sterke partner participeert in het kapitaal van EDF Luminus Solutions ten belope van 49%.

EDF Luminus blijft verder groeien in energie-efficiëntiediensten met als doel de eerste energiepartner te worden van haar klanten.

Tegemoetkomen aan de behoefte aan energie-efficiëntie

Verschillende klanten-ondernemingen, met name in de openbare sector, zijn op zoek naar een energiepartner die op lange termijn hun technische installaties vernieuwt en onderhoudt en die hun energie-efficiëntie optimaliseert. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, richtte EDF Luminus in augustus laatstleden een nieuwe onderneming op, EDF Luminus Solutions, aansluitend op de overname van Vanparijs Engineers. Deze nieuwe leverancier van energiediensten is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de gebouwen van B2B klanten (administratieve gebouwen, scholen, sporthallen, flatgebouwen, industrie) op basis van een energieprestatiecontract (EPC).

EDF Luminus Solutions boekte in 2016 een eerste succes met de afsluiting van het allereerste multi-site energieprestatiecontract met de Brusselse socialehuisvestingsmaatschappij “De Anderlechtse Haard”. Met deze samenwerking wil men de energie-efficiëntie van 2400 sociale woningen (huizen en appartementen) verbeteren.

Het beste van twee werelden voor steeds innovatievere diensten

Dalkia is een van de leiders in energiediensten in Frankrijk en kan dan ook bogen op een ruime expertise binnen tal van domeinen, zoals het beheer van warmtenetten en het koolstofarm maken van deze netten door gebruik te maken van hernieuwbare energie. Het bedrijf heeft ook heel wat expertise in de bouw, het beheer en het onderhoud van performante warmtekrachtkoppelingen, energieprestatiecontracten of het op zoek gaan naar energiebesparingen door de renovatie van gebouwen. EDF Luminus, van haar kant, beschikt over een zeer sterke lokale verankering en een grote B2B-klantenportefeuille. Dankzij deze troeven kan EDF Luminus de markt benaderen, de relatie met de klanten versterken door middel van langdurige contracten en hen steeds innovatievere energie-efficiëntiediensten aanbieden.

Deze alliantie zal ook business genereren voor de bestaande dochterondernemingen, aangezien EDF Luminus Solutions nauw zal blijven samenwerken met Dauvister, een bedrijf gespecialiseerd in de installatie van performante verwarmingssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie; ATS, een bedrijf dat, naast de distributie van elektrisch materiaal, complete geïntegreerde oplossingen voor elektriciteit en verwarming aanbiedt aan klanten uit de industriële, tertiaire en overheidssector in Vlaanderen; en de groep Vanparijs Engineers, een bureau met een gedegen expertise op het vlak van engineering, werven en onderhoud van warmtekrachtkoppelingseenheden en UPS-installaties.

Raoul Nihart, CEO van EDF Luminus Solutions: “De kapitaalinbreng van Dalkia is een bevestiging van de samenwerking die enkele maanden werd opgestart in het kader van de ondertekening van het multi-site energieprestatiecontract van de Anderlechtse Haard. Het is een belangrijke stap in de verdere groei van EDF Luminus Solutions en we zijn hier erg blij mee.

Anderlechtse Haard

Orphelinat_1
Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus