EDF Luminus stelt de STEG-centrale van Ham in Gent terug in werking, goed voor 52 MW ter beschikking van de markt

EDF Luminus stelt de STEG-centrale van Ham in Gent terug in werking, goed voor 52 MW ter beschikking van de markt

Donderdag 18 oktober 2018 — In de huidige gespannen context op de Belgische elektriciteitsmarkt zet EDF Luminus haar inspanningen verder om bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land. Na de vervroegde terugkeer op de markt van de STEG-centrale van Seraing (470 MW) op 15 oktober, kondigt EDF Luminus de tijdelijke heropening van de STEG-centrale van Ham in Gent aan vanaf vandaag 22 oktober 2018.   

Het is een echte krachttoer vermits de definitieve sluiting van deze centrale werd aangekondigd. Omdat de eenheid nog altijd beschikbaar was maar niet operationeel, gaat EDF Luminus de uitdaging aan om de centrale terug in werking te stellen om zo te helpen te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Nadat Elia de centrale terug op het net heeft aangesloten, konden de onderhoudswerken en opstarttesten van start gaan. Deze vinden op regelmatige basis plaats en dit dankzij de opmerkelijke en voortdurende betrokkenheid van de teams van Production van EDF Luminus.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: Ik wil de teams van Ham van harte bedanken. Onze collega’s hebben ondanks de moeilijke omstandigheden blijk gegeven van een enorme verantwoordelijkheidszin en een groot professionalisme. Het is een echtte krachttoer om de centrale van Ham te heropenen en zo bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land.”

EDF Luminus pleit al sinds 2012 voor de invoering van een vergoedingsmechanisme voor de capaciteit (CRM) dat toelaat om op langere termijn de bevoorradingszekerheid van ons land veilig te stellen. De eerste stappen naar zo’n mechanisme zijn door de regering genomen. Nu moet er dringend werk gemaakt worden van de verdere uitwerking ervan.