EDF Luminus publiceert zijn vierde duurzaamheidsrapport

Donderdag 18 augustus 2016 — Het vierde duurzaamheidsrapport van EDF Luminus staat online. Het is opgesteld overeenkomstig de internationale standaard GRI4 om nog beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de stakeholders.

De opmerkelijke feiten van 2015

Het duurzaamheidsrapport van EDF Luminus geeft een overzicht van de opmerkelijke feiten van het bedrijf – zoals de resultaten over drie jaar – op ethisch, commercieel, financieel, ecologisch en maatschappelijk vlak.

Als opmerkelijke feiten van 2015 kunnen we onder meer melden dat:

  • er geen enkel ongeval met werkverlet werd geregistreerd;
  • EDF Luminus de belangrijkste speler is geworden op het vlak van onshore windenergie in België en nog steeds de enige Belgische energieleverancier is die zijn globale CO2-voetafdruk publiceert;
  • de overname van ATS en Leenen, na Dauvister en voor Vanparijs, ertoe bijdraagt om van EDF Luminus een belangrijke leverancier van energiediensten te maken en de eerste partner van zijn klanten op het vlak van energie-efficiëntie.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “EDF Luminus is trots dat het bedrijf de uitdagingen aanpakt waarmee het vandaag geconfronteerd wordt. De meeste aandacht gaat uit naar de strijd tegen de klimaatopwarming. Het is onze plicht om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en onze klanten te helpen hetzelfde te doen. In dit rapport willen we de resultaten van onze inspanningen delen met onze stakeholders. In een energiesector in volle evolutie lijkt het ons cruciaal om op transparante wijze aan te tonen hoe we die veranderingen verantwoord en duurzaam aanpakken, door welke acties en met welke resultaten.”

Internationale standaard GRI4

Het rapport beantwoordt voor het eerst aan de internationale standaard GRI4, een primeur in België voor de energiesector. De GRI4-standaard waarborgt dat:

-  de te behandelen onderwerpen formeel ter raadpleging werden voorgelegd aan de stakeholders, zoals beschreven in het rapport;

-  voor elk belangrijk thema de uitdagingen, de acties en de indicatoren beschreven worden.

Zoals elk jaar kan het rapport online worden geraadpleegd (www.edfluminus.be).  Een gedrukte versie op gerecycleerd, gecertificeerd en CO2-gecompenseerd papier kan op eenvoudig verzoek worden verkregen via csr@edfluminus.be.

Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus