EDF Luminus publiceert zijn derde duurzaamheidsrapport

EDF Luminus publiceert zijn derde duurzaamheidsrapport

Maandag 6 juli 2015 — Het derde duurzaamheidsrapport van EDF Luminus staat online. Dit rapport geeft aan welke plaats duurzame ontwikkeling inneemt in de bedrijfsstrategie, met investeringen van bijna 100 miljoen euro in hernieuwbare energie en nieuwe diensten waardoor alle soorten klanten hun verbruik beter kunnen beheren.

Het duurzaamheidsrapport van EDF Luminus geeft een gedetailleerd en becommentarieerd overzicht van de opmerkelijke feiten en de resultaten van het bedrijf over drie jaar op ethisch, commercieel, financieel, ecologisch en maatschappelijk vlak.

De belangrijkste opmerkelijke feiten (naast de reeds elders gepubliceerde) zijn:

  • de kleinere CO-afdruk van het bedrijf, als gevolg van de zachte winter en de stijging van de elektriciteitsvolumes aangekocht bij zelfopwekkers van zogenaamde “groene” elektriciteit;
  • de stijging van het percentage gerecycleerd industrieel afval, tot 96 % in 2014;
  • het behoud, gedurende het hele jaar, van het hoogste kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan onze klanten, volgens de indicator van de Vlaamse regulator;
  • de daling van de globale ernstgraad van arbeidsongevallen (0,12 in plaats van 0,14);
  • de taksen en bijdragen blijven hoog (bijna 5 x het nettoresultaat).

EDF Luminus ontving een “gold rating” voor zijn prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoort daarmee tot de top 11%, alle sectoren inbegrepen, van de 20.000 ondernemingen die Ecovadis evalueert.

Zoals elk jaar kan het rapport online op www.edfluminus.be worden geraadpleegd. Een gedrukte versie, op gerecycleerd, gecertificeerd CO2-gecompenseerd papier, is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek bij csr@edfluminus.be.

EDF Luminus ontving een “gold rating” voor zijn prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.