EDF Luminus monitort energieverbruik in 54 scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

EDF Luminus monitort energieverbruik in 54 scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Vrijdag 13 mei 2016 — EDF Luminus plaatst een telemetriesysteem in 54 scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Met het installeren van telemeters op elektriciteitsaansluitingen wil GO! het sluimer- en ander energieverbruik in hun scholen verminderen.

Telemetrie

Bij telemetrie wordt het energieverbruik op de voet gemonitord (kwartierwaarden in plaats van een jaarlijkse meting) en worden de verbruiksgegevens automatisch geanalyseerd. Op die manier beschik je over meer en correctere data van het energieverbruik. De telemeters worden geïnstalleerd door ATS, het filiaal van EDF Luminus.

Opvolging van het verbruik

Door de tijdsgebonden weergave van het verbruik is de hoeveelheid verbruikte energie zichtbaar op gelijk welk moment van de dag of de nacht en kunnen sluipverbruiken en abnormale verbruiken sneller worden gedetecteerd.

Luc Van Gasse, Algemeen Directeur Scholengroep 6 van GO!: “Met de telemeters kunnen we sneller bijsturen bij energieverspilling en de oorzaken ervan achterhalen. Bovendien krijgen we een beter overzicht van het verbruik om prioriteiten te leggen bij investeringen. Daarom past het volledig in ons REG-beleid (rationeel energiegebruik). Het feit dat de centrale diensten van GO! als co-financierder optreden, onderstreept het belang van het telemetrieproject voor de scholen van het GO!.”

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Grégoire Dallemagne: “EDF Luminus stelt zijn expertise graag ter beschikking aan het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap om zo 54 scholen te helpen bij het verminderen van hun energieverbruik. Dit initiatief draagt ook positief bij tot het  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.”