EDF Luminus huldigt zijn eerste windturbine in op een industriële site in Wallonië

EDF Luminus huldigt zijn eerste windturbine in op een industriële site in Wallonië

Donderdag 25 oktober 2018 — Willy Borsus, Waals minister-president, en Jean-Luc Crucke, Waals minister van Energie, huldigen vandaag de eerste windturbine van EDF Luminus in op een Waals bedrijvenpark, meer bepaald op de site van FRIPHARMA te Gembloux. De windturbine zal rechtstreeks aangesloten zijn op het bedrijf, dat op die manier in zijn eigen stroom kan voorzien. Een primeur.

De windturbine die EDF Luminus heeft gebouwd op het terrein van FRIPHARMA in het bedrijvenpark Crealys te Gembloux zal ongeveer 5.000.000 kWh hernieuwbare energie per jaar produceren. FRIPHARMA, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag van goederen op gecontroleerde temperaturen van +5° en -25° en dat bijna 2.200.000 kWh per jaar verbruikt, zal ongeveer 66% van de door de windmolen geproduceerde stroom zelf verbruiken. De rest zal op het distributienet worden geïnjecteerd. Dankzij deze investering zal FRIPHARMA zijn energiefactuur aanzienlijk kunnen verminderen.

Een Waalse primeur

Dit is de eerste windturbine die EDF Luminus op een industriële site in Wallonië heeft gebouwd. In Vlaanderen, waar de bevolkingsdichtheid hoger is, bouwde EDF Luminus al  meer dan 50 windmolens in verschillende bedrijvenparken. In september van dit jaar werden 3 windmolens in dienst gesteld in het bedrijvenpark van Geel en Laakdal.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “De voordelen van de installatie van een turbine bij een industriële klant liggen voor de hand. Op die manier kan de klant niet enkel zijn ecologische voetafdruk verkleinen, maar wordt hij ook competitiever dankzij de daling van zijn energiefactuur. Een investering met een positieve impact op het klimaat is geen kost, maar een opportuniteit.”

Positieve impact op het milieu

Dankzij de installatie van deze turbine zal men elk jaar 2.160 ton CO2 kunnen besparen in vergelijking met de uitstoot van een thermische centrale. Deze besparing stemt overeen met de uitstoot van ongeveer 950 wagens (1) of 350 woningen (2). Daarnaast zal EDF Luminus op de parking van FRIPHARMA laadpalen voor elektrisch voertuigen installeren aan de voet van de windmolen. Op die manier kunnen de voertuigen van de werknemers van het bedrijf rechtstreeks van groene stroom worden voorzien.

De strijd tegen de klimaatopwarming: een zaak van iedereen

Voor EDF Luminus is de strijd tegen de klimaatopwarming een werk van elke dag. EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Het bedrijf zet sinds 2001 in op windenergie en zijn windmolenpark kent een constante groei. Met zijn 174 windmolens met een vermogen van 408 MW produceert EDF Luminus elk jaar bijna 900 GWh hernieuwbare energie in België. Dat dekt het energieverbruik van ongeveer 230.000 gezinnen. Het bedrijf is nummer 1 in windenergie op het vasteland en wil zijn geïnstalleerde vermogen tegen 2021 verhogen tot meer dan 600 MW.

 

 

 

 (1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

 (2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning