EDF Luminus gaat verder met het rationaliseren van zijn thermisch park

Maandag 27 juni 2016 — In een economische context die bijzonder ongunstig is, bereidt EDF Luminus zich voor op de definitieve sluiting van 4 van zijn gascentrales: Seraing, Ham, Izegem en Angleur TG3.

 

Door de dalende vraag naar elektriciteit, de toename van de hernieuwbare energie en de prijsdaling van CO2 worden de Europese steenkoolcentrales steeds vaker ingeschakeld, waardoor bepaalde gascentrales van EDF Luminus de voorbije jaren maar weinig gedraaid hebben.

In het licht hiervan en overeenkomstig de Belgische wetgeving die vereist dat de Autoriteiten vóór 31 juli in kennis worden gesteld van een mogelijke definitieve stilleging, keurde de Raad van Bestuur van EDF Luminus op 24 juni het voorstel van het management goed om de regering in te lichten over de definitieve sluiting van de volgende centrales:

  • de centrale met gecombineerde cyclus van Seraing nabij Luik (485 MW),
  • de centrale met open cyclus 31-32 van Angleur nabij Luik (50 MW),
  • de centrale met gecombineerde cyclus in Gent (Ham) (52 MW),
  • de centrale met open cyclus van Izegem in West-Vlaanderen (22 MW).

De concrete sluiting is pas gepland voor 31 oktober 2017, maar ondertussen zal EDF Luminus de lopende besprekingen opvolgen met betrekking tot de mechanismen voor de vergoeding van de capaciteit van de thermische centrales. De vier betrokken centrales vertegenwoordigen samen een geïnstalleerd vermogen van 609 MW op een totaal thermisch vermogen van 1215 MW en stellen een veertigtal personen tewerk.

In geval van definitieve sluiting zal EDF Luminus alle pistes voor hertewerkstelling onderzoeken, en dit in nauw overleg met de syndicale organisaties.

Anne Grandjean Communication Director at EDF Luminus