EDF Luminus en de stad Hasselt maken de stadsbibliotheek energie-efficiënter

EDF Luminus en de stad Hasselt maken de stadsbibliotheek energie-efficiënter

Maandag 22 juni 2015 — EDF Luminus realiseert samen met zijn partner ATS en de stad Hasselt een pilootproject om de energieprestatie van de stedelijke bibliotheek te verbeteren. Het project zal resulteren in een daling van 30% op het gas- en 7% op het elektriciteitsverbruik.

 

Uit een energie-audit die EDF Luminus voor de stad Hasselt heeft gerealiseerd, is gebleken dat de energieprestatie in de stedelijke bibliotheek aanzienlijk kon verbeterd worden. Deze energie-audit kwam er mede op vraag van het personeel van de bibliotheek: zij rapporteerden grote temperatuurschommelingen binnen het gebouw.

EDF Luminus’ partner ATS heeft gedurende twee weken werken uitgevoerd aan de verwarming, de koeling en de verluchting van het gebouw.

De totale investering heeft een terugverdientijd van slechts 4 jaar en zal resulteren in een daling van 30% op het gas- en 7% op het elektriciteitsverbruik. EDF Luminus en ATS zullen nu gedurende 1 jaar het energieverbruik in de stedelijke bibliotheek intensief monitoren. Het personeel van de bibliotheek kreeg ook de nodige opleidingen om de nieuwe installaties correct te gebruiken.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “EDF Luminus is sterk verankerd in Hasselt waar het 400 mensen te werk stelt. Ik ben dan ook verheugd dat het hier is dat we dit pilootproject, samen met onze partner ATS, kunnen realiseren. Dankzij onze meerderheidsparticipatie in ATS kunnen we onze klanten nog beter bijstaan in het optimaliseren van hun energieverbruik door samen totaaloplossingen aan te bieden zoals verbruiksadvies, de volledige realisatie van elektrische- en verwarmingsinstallaties tot en met het onderhoud ervan”.

Hilde Claes, Burgemeester van de stad Hasselt: “Deze samenwerking toont opnieuw aan dat de stad Hasselt duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Door dit project zetten we grote stappen op vlak van het efficiënter gebruik van energie, in dit geval in onze stedelijke bib. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de stadskas. Want de inspanningen die we doen leveren ons een aanzienlijk financieel voordeel op. Door het goede voorbeeld te geven, hopen we ook dat gezinnen en bedrijven meer aandacht hebben voor efficiënter energieverbruik, want er zijn alleen maar voordelen aan verbonden.”