EDF Luminus bouwt zijn eerste windturbine op een industriële site in Wallonië

Woensdag 23 mei 2018 — EDF Luminus is gestart met de bouw van zijn eerste windturbine op een Waals bedrijventerrein, meer bepaald bij FRI-Pharma in Gembloux.

De turbine die EDF Luminus installeert op het terrein van FRI-Pharma, een bedrijf gespecialiseerd in de bouw en exploitatie van koelpakhuizen voor derden en gevestigd in het bedrijvenpark Crealys te Gembloux, zal jaarlijks ongeveer 5.000.000 kWh hernieuwbare energie produceren. Dankzij deze windmolen zal FRI-Pharma, dat bijna 2.200.000 kWh per jaar verbruikt, ongeveer 66% van zijn stroom rechtstreeks uit windenergie kunnen halen. De rest van de geproduceerde elektriciteit zal in het distributienet worden geïnjecteerd. Dankzij deze investering zal FRI-Pharma zijn energiefactuur aanzienlijk kunnen verminderen.

Bedrijven met een beleid voor duurzame ontwikkeling

Met zijn 164 windturbines produceert EDF Luminus elk jaar bijna 750 GWh hernieuwbare energie in België. Het bedrijf is nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en wil zijn geïnstalleerd vermogen tegen 2021 verhogen tot meer dan 600 MW.

Een Waalse primeur

Dit is de eerste windturbine die EDF Luminus op een industriële site in Wallonië installeert. In Vlaanderen, waar de bevolkingsdichtheid hoger is, bouwde EDF Luminus reeds meer dan 50 windmolens in verschillende bedrijvenparken. Zo werden eind 2017 zes windmolens in dienst gesteld bij Katoen Natie in de haven van Antwerpen.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “De voordelen van de installatie van een turbine bij een industriële klant liggen voor de hand. Op die manier kan de klant niet enkel zijn ecologische voetafdruk verkleinen, maar wordt hij ook competitiever dankzij de daling van zijn energiefactuur. Een investering met een positieve impact op het klimaat is geen kost, maar een opportuniteit.”

Positieve impact op het milieu

Dankzij de installatie van deze turbine zal men elk jaar 2.160 ton CO2 kunnen besparen in vergelijking met de uitstoot van een thermische centrale. Deze besparing stemt overeen met de uitstoot van ongeveer 950 wagens (1) of 350 woningen (2).

(1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

(2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning

Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus