EDF Luminus bouwt drie nieuwe windturbines op het bedrijventerrein van Geel-Laakdal

Donderdag 10 mei 2018 — EDF Luminus, nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkracht in België, is gestart met de bouw van drie nieuwe windturbines op het bedrijventerrein van Geel-Laakdal. 

Een positief gebaar voor het milieu 

De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter worden gebouwd ter hoogte van het industriegebied aan de Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal. Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 9.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer. Dankzij de groene energie vermijden zij 2.497,2 ton CO2-uitstoot (1). 

Mogelijkheid tot participatie voor burgers en verenigingen 

Burgers en verenigingen zullen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating van de drie windturbines in Geel en Laakdal via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al via www.windtogether.be

Schepenen Bart Julliams, stad Geel en Frank Sels, gemeente Laakdal: “Ook Laakdal en Geel engageerden zich om tegen 2020 20% CO2-uitstoot op hun grondgebied te besparen. Inzetten op hernieuwbare windenergie is belangrijk om de CO2-uitstoot te reduceren. Dankzij dit project krijgen onze inwoners de kans om mee te investeren in hernieuwbare energie. Een win-win situatie voor zowel onze burgers als het milieu.‘’ 

Al meer dan 60 jaar een producent van groene stroom 

EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Ruim 21% van zijn energieproductie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in België. Het bedrijf is nummer 1 in de productie van onshore windenergie en waterkracht in België. Met zijn windpark van 161 turbines, goed voor 376 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 834 GWh energie. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 210.000 gezinnen. 

(1) De groene stroomproductie = 12.000 MWh wordt vermenigvuldigd met de emissiefactor 0,2081 ton CO2/MWh. Deze emissiefactor wordt berekend op basis van de CO2-emissie in België in 2011 en de netto elektriciteitsproductie in België in 2011. Deze emissiefactor wordt door VITO gehanteerd binnen het Burgemeestersconvenant in Vlaanderen. Zo kom je voor de twee windturbines op MBS op een jaarlijkse productie van 12000 MWh en een jaarlijkse reductie van 2.497,2 ton CO2.