Ecovadis Rating: Luminus behaalt het niveau "uitzonderlijk" voor haar maatschappelijk engagement

Ecovadis Rating: Luminus behaalt het niveau "uitzonderlijk" voor haar maatschappelijk engagement

Woensdag 31 januari 2018 — Met een score van 85/100 (“uitzonderlijk”) in 2017, behoort Luminus tot de top 1% van de 35.000 bedrijven die elk jaar worden beoordeeld door EcoVadis, een platform dat de maatschappelijke prestaties in 150 sectoren en 120 landen evalueert. De gemiddelde score van de door deze organisatie beoordeelde bedrijven bedraagt dit jaar 42,5/100, ten opzichte van 42,3 vorig jaar.

Wat is EcoVadis?

EcoVadis is een onafhankelijk en objectief evaluatieplatform dat tot doel heeft de milieu- en maatschappelijke prestaties van bedrijven te verbeteren. In zijn vragen en ratingsysteem houdt EcoVadis rekening met het specifieke karakter van elke sector. Bij elke evaluatie worden acties voorgesteld om de behaalde score te verbeteren. 

Niveau “uitzonderlijk”

Volgens de ratingschaal van EcoVadis betekent het niveau “uitzonderlijk” dat de strategie van Luminus gebaseerd is op een “gestructureerde aanpak” op het vlak van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekwantificeerde verbintenissen, concrete acties voor alle uitdagingen, gedetailleerde informatie over de uitvoering van de acties, een nauwkeurige rapportering en prestatie-indicatoren.

Verbetering binnen 4 domeinen

In twee jaar tijd heeft Luminus zijn scores aanzienlijk verbeterd binnen de 4 domeinen die door EcoVadis worden geanalyseerd:

  • een stijging van 70 tot 90 op het vlak van milieu,
  • een stijging van 70 tot 80 en vervolgens tot 90 op het vlak van maatschappelijke praktijken,
  • een stijging van 40 tot 70 op het vlak van bedrijfsethiek,
  • een stijging van 40 tot 70 op het vlak van verantwoordelijke aankopen.

Luminus verbeterde zijn prestaties vooral:

  • op het vlak van milieu, dankzij de grote investeringen in hernieuwbare energie en energiediensten, maar ook dankzij een verhoogde transparantie wat betreft de inventarisatie van verontreinigde bodems en maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit (cf. link naar het duurzaamheidsrapport 2016);
  • op het vlak van maatschappelijke praktijken, dankzij de uitstekende resultaten inzake gezondheid en veiligheid en dankzij zijn inzet ter bevordering van de diversiteit op managementniveau. Al drie jaar valt er geen enkel arbeidsongeval met werkverlet te betreuren, en in 2016 en 2017 vonden verschillende opleidingen rond gendergelijkheid plaats;
  • op het vlak van bedrijfsethiek, dankzij de ontwikkeling van een opleidingsmodule rond de toepassing van de regels en aanbevelingen van de Gedragscode van EDF Luminus;
  • op het vlak van de toeleveringsketen, dankzij de evaluaties van bepaalde belangrijke leveranciers.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “We zijn trots dat we dit jaar opnieuw tot de top 1% behoren van de bedrijven die wereldwijd door EcoVadis werden beoordeeld, en dat we voor het eerste het niveau “uitzonderlijk” behalen. We zullen ons blijven inzetten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met specifieke aandacht voor diversiteit en biodiversiteit. In 2017 steeg het totale geïnstalleerde vermogen van Luminus op het vlak van windenergie van 300 MW tot 376 MW, dankzij de bouw van 30 windmolens op een tiental sites. We zullen blijven investeren in energiediensten en hernieuwbare energie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de klimaatverandering te bestrijden.”

Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus