Ecovadis rating: EDF Luminus behaalt het niveau “advanced” voor haar maatschappelijk engagement

Ecovadis rating: EDF Luminus behaalt het niveau “advanced” voor haar maatschappelijk engagement

Dinsdag 6 december 2016 — Met een score van 81/100 behoort EDF Luminus tot de groep bedrijven die het hoogst worden gequoteerd door EcoVadis, een platform dat leveranciers toelaat hun prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen te evalueren. EDF Luminus ging er 19 punten op vooruit in vergelijking met 2015 en 26 punten ten opzichte van haar eerste evaluatie in 2012. Daardoor behoort EDF Luminus tot de top 1% van de 31.000 geëvalueerde bedrijven op wereldvlak en behaalt ze het niveau “advanced”, het beste bewijs van haar sterk maatschappelijk engagement!

Wat is EcoVadis?

Grote bedrijven schenken heel wat aandacht aan milieu- en sociale risico’s, meer bepaald deze die verband houden met de toeleveringsketen. EcoVadis is een onafhankelijk en objectief evaluatieplatform dat tot doel heeft de milieu- en maatschappelijke prestaties van bedrijven te verbeteren. In haar analyse houdt EcoVadis rekening met het specifieke karakter van elke sector. Bij elke evaluatie worden acties voorgesteld die men moet uitvoeren om de behaalde score te verbeteren.

 

Niveau “advanced” voor EDF Luminus

De EcoVadis-methodologie berust op 4 thema’s: milieu, eerlijke arbeidspraktijken, ethiek/eerlijke zakelijke praktijken en toeleveringsketen. De door EcoVadis wereldwijd geëvalueerde bedrijven behalen een gemiddelde score van iets meer dan 42 punten. In november 2016 kreeg EDF Luminus een algemene score (gewogen gemiddelde van de 4 thema’s) van 81 punten. EcoVadis kwalificeerde het MVO-engagement van EDF Luminus als “advanced”. Voortaan behoort EDF Luminus tot de top 1% van de 31.000 bedrijven die door Ecovadis werden geëvalueerd.

 

Betere resultaten voor de 4 onderzochte domeinen

In vergelijking met de scores die EDF Luminus in 2015 behaalde, getuigen die van 2016 van een opmerkelijke evolutie en van een reële wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De onderneming kan sterke algemene resultaten voorleggen, met een stijging van 70 tot 90 voor milieu, van 70 tot 80 voor eerlijke arbeidspraktijken, van 40 tot 70 voor ethiek, en van 40 tot 70 voor de toeleveringsketen.

 

Hierna vermelden we enkele van de belangrijkste acties die werden ondernomen om de prestaties te verbeteren:

- grote investeringen in hernieuwbare energie en energiediensten,

- meer transparantie over de belangrijkste uitdagingen (GRI4-rapportering, maatregelen ten gunste van de biodiversiteit),

- creatie van een opleidingsmodule rond ethische regels,

- oplijsting van leveranciersgebonden risico’s.

 

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus: “EDF Luminus is trots dat ze tot de top 1% van de door EcoVadis geëvalueerde bedrijven op wereldvlak behoort. Deze classificatie bewijst onze wil om de uitdagingen aan te pakken waarmee we vandaag worden geconfronteerd, en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo kunnen we bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. De voorbije jaren zetten we steeds meer in op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn er 100% klaar voor om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Onze uitstekende score is een bewijs van het engagement van al onze medewerkers.”