De bijenkolonies van EDF Luminus hebben de winter in excellente conditie doorstaan: 100% overleving dankzij een partner - expert

Maandag 23 maart 2015 — Sinds mei 2014 verwelkomt EDF Luminus 12 bijenkolonies op 4 sites in het kader van een samenwerking met BeeOdiversity. Doel van deze samenwerking: bijdragen aan de bescherming van bijen, die ernstig bedreigd zijn. Na afloop van deze winter zijn de resultaten positief: de 12 kolonies, onder andere geïnstalleerd te Seraing en Gent Ringvaart zijn in perfecte gezondheid.

 

De vaststelling is alarmerend: bijen verdwijnen steeds meer in België, en in heel Europa. In 10 jaar is het sterftecijfer van bijen gestegen van 17% (in 2004) naar 32% (in 2013). De oorzaken zijn uiteenlopend: gebrek aan aangepaste voeding, ziektes, pesticides, strenge winters. De gevolgen kunnen nog drastischer worden: 84% van de planten in Europa zijn afhankelijk van bestuivende insecten.

EDF Luminus beschermt al jaren de biodiversiteit en gaat verder dan wat de regelgeving voorschrijft telkens wanneer het mogelijk is. Zo heeft het bedrijf besloten om zich in te zetten voor de bescherming van bjien. Het sloot daartoe eind 2013 een samenwerking af met BeeOdiversity, een jonge onderneming die meer dan 250 kolonies beheert. BeeOdiversity beheert de monitoring van het sterftecijfer bij bijen voor gans België, in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik sinds 2004. Ze stelt aan imkers, die al veel bijen verloren hebben, voor om hen van gratis bijen te voorzien. In ruil daarvoor moeten de imkers een strikt protocol volgen, waarin de bescherming van bijen, en niet de productie van honing, centraal staat. Vandaag de dag zijn al meer dan 100 imkers partner van BeeOdiversity.

Om aan dit project te kunnen deelnemen, moest EDF Luminus:

  • Sites kiezen die, binnen een straal van 3 km, kunnen zorgen voor een gepaste voeding van maart tot oktober. Daarenboven werden de bijenkorven geïnstalleerd in landelijke gebieden en niet in de stad;
  • De plaatsen precies identificeren, wat toelaat om de reglementering wat betreft de lokalisatie van kolonies te respecteren (meer dan 20km van publieke wegen, minstens 10m weg van schermen van minstens 2m hoog);
  • Het personeel informeren over het vermijden van steken en wat te doen in geval van een bijensteek;
  • Het protocol volgen dat opgelegd werd door BeeOdiversity, dat een sterftecijfer van minder dan 5% garandeert;
  • Op vaste tijdstippen de kolonies inspecteren om hun gezondheid te controleren.

Het rapport van BeeOdiversity van begin maart, na afloop van de winter, toont aan dat alles goed verlopen is en voorspelt dat de honingopbrengst deze zomer in voortreffelijke toestand zal verlopen.

foto Beeodiversity
foto Beeodiversity