Aankondiging van ontslagen: EDF Luminus verontschuldigt zich voor de manier waarop

Donderdag 6 juli 2017 — Op 29 juni is EDF Luminus overgegaan tot het economisch ontslag van 14 van zijn werknemers. Het bedrijf betreurt de manier waarop sommigen onder hen die afwezig waren het nieuws vernomen hebben, niettegenstaande het feit dat de grootste bezorgdheid van het bedrijf was om hen zo snel mogelijk persoonlijk te informeren. EDF Luminus biedt hen zijn oprechte excuses aan.

De directie is er zich van bewust dat een ontslag een erg pijnlijke ervaring is en had dan ook als voornaamste objectief om de betrokken werknemers de beslissing persoonlijk mee te delen. 5 van de betrokken collega’s waren echter niet aanwezig op kantoor noch telefonisch bereikbaar en kregen een voicemailbericht om te vermijden dat ze het nieuws via derden vernamen. Jammer genoeg is deze keuze, die uitging van de grootste bezorgdheid om de werknemers zo snel mogelijk te informeren zodat ze het nieuws niet van iemand anders vernamen, ten koste gegaan van wat de voorkeur had moeten wegdragen: een persoonlijk onderhoud.

De directie van het bedrijf biedt zijn oprechte excuses aan aan de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks gekwetst werden door deze ongelukkige situatie en bevestigt dat het alles zal blijven doen om de in totaal 14 betrokken werknemers te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job. EDF Luminus zal de wetgeving in verband met de opzegvergoeding toepassen en zal de nodige outplacement diensten aanbieden.

Intussen heeft het management van EDF Luminus de 14 betrokken werknemers ontmoet of een ontmoeting gepland om de situatie te analyseren, hun spijt uit te drukken over de manier waarop het nieuws aan sommigen onder hen werd meegedeeld en een persoonlijke begeleiding op te zetten.

Het bedrijf wenst te verduidelijken dat de geruchten dat werknemers “hun persoonlijke spullen zouden teruggevonden hebben in een doos aan het onthaal” niet correct zijn.

De energiesector in zijn geheel staat onder druk, want de prijzen per MWh zijn laag, de concurrentie is hevig, klanten veranderen vaak van leverancier en de marges worden steeds kleiner. EDF Luminus ontsnapt niet aan deze economische realiteit. Deze moeilijke context heeft het bedrijf verplicht om de arbeidsovereenomst te beëindigen met 14 van zijn werknemers.

 

Nico De Bie Head of External Communication at EDF Luminus
Anne Grandjean Communication Director at EDF Luminus